Mladí proti nenávisti online

žít, učit se a jednat pro lidská práva


Svoboda projevu je jedním ze základních práv lidí v pluralitní demokratické společnosti zakotvených v 10. článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Na rozdíl od svobody myšlení to ovšem není právo absolutní. Jeho výkon je spojený s řadou omezení v zájmu ochrany pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti, a také povinností, například respektováním svobody vyznání.

Evropský soud pro lidská práva identifikoval řadu forem projevu, které jsou považovány za nepřístojné a odporující Úmluvě (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus a diskriminace menšin a přistěhovalců). Společným jmenovatelem těchto projevů je zášť a nenávist. Právě proti nenávisti je zaměřena nová kampaň Rady Evropy „Mladí proti nenávisti online“, jejímž cílem je zvýšení angažovanosti mládeže, podpora vzdělání v oblasti lidských práv a mediální výchovy.

Podívejte se na sociální video kampaně "Mladí proti nenávisti online".

A+ A A-

Nenávist není názor

Společná akce Národních výborů kampaně Proti nenávisti online u příležitosti Dne lidských práv.

Den lidských práv si každoročně připomínáme u příležitosti přijetí všeobecné Deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.

Hnutí No hate speech Rady Evropy organizuje 10.12.2016 akční den k propagaci lidských práv a potlačení nenávistných projevů online s cílem podpořit respekt k právům člověka a pochopení, jaký vliv na jejich uplatňování má vyvolávání nenávisti. 

 

Kampaň Bez nenávisti pokračuje další dva roky. Co se probralo ve Štrasburku?

Zvláštní načasování mělo úvodní setkání koordinátorů kampaně No Hate Speech Movement – Mladí bez nenávisti. V Evropě zuří často nenávistná diskuse o imigrantech, ve společnosti je cítit pnutí. O to více si uvědomovali důležitost mítinku všichni zástupci, kteří dorazili do tohoto malebného francouzského městečka ať už ze zemí Evropské unie, zbytku Evropy, Asie, Afriky či Mexika.

Kampaň No Hate Speech Movement probíhala již dva roky a připsal si řadu úspěchů. Všichni, kdo se zúčastnili závěrečné konference v květnu tohoto roku, proto byli právem nadšeni z informace, že se Rada Evropy rozhodla kampaň prodloužit o další dva roky 2016 a 2017.

Devátý listopad byl Mezinárodním dnem proti fašismu a antisemitismu

Je 9. listopadu 1938. Evropské ulice jsou pokryty rozbitým sklem. Ale nejde jen o střepy z lahví a jiných skleněných předmětů. Jde o začátek největší genocidy v historii lidstva.

Je 9. listopadu 2015. Nenávistná kriminalita je v celé Evropě na vzestupu. Pravicoví extrémisté zapalují azylová detekční centra. Uprchlíci, kteří se snaží překonat nebezpečnou cestu napříč kontinentem, jsou nuceni se přesouvat pěšky a odmítli asistenci evropských států. Antimigrační rétorika plní nejrozšířenější média.

Evropskou kampaň realizuje Rada Evropy v ČR NCBI za podpory MŠMT a UPC

Rada Evropy

Tyto stránky využívají soubory cookies, informace o vaší návštěvě jsou sdíleny se společností Google (další informace zde).
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Facebook NoHateCZ

Facebook no hate speech

Our website is protected by DMC Firewall!